فهرست

مشخصات اعضای هیئت علمی مرکز

 

بیمارستان کودکان مرحوم شفیع زاده امیرکلا

Amirkola Children’s Hospital

آدرس: بابل، امیرکلا، بیمارستان کودکان، کد پستی 4731741151

تلفن تماس: 4-32354951-11-98+

تلفن گویای نوبت دهی درمانگاه بیمارستان کودکان امیرکلا: 5-32342152-11-98+

Address: No 19, Amirkola Children’s Hospital, Amirkola, Babol, Mazandaran Province, 47317-41151, IR Iran

Tel: +98-11-32354951-4

 

 

مشخصات اعضای هیئت علمی:

Academic Members:

ردیف

نام و نام خانوادگی Name

رشته تحصیلی Field

ایمیل Email Address

 

1

دكتر موسي احمدپور

Ahmadpour-kacho Mousa

فوق تخصص نوزادان

Pediatrician & Neonatologist

mousa_ahmadpour@hotmail.com

 

2

دكتر محمدرضا اسماعيلي

Esmaeili-dooki Mohammad Reza

فوق تخصص گوارش کودکان

Pediatric gastroenterologist

esmaeilidooki@yahoo.com

 

3

دكتر سهيل اوصيا

Osia Soheil

فوق تخصص جراحی کودکان

Pediatric Surgeon

s.osia109@yahoo.com

 

4

دکتر کاظم بابازاده

Babazadeh Kazem

فوق تخصص قلب کودکان

Pediatric Cardiologist

kbabazadeh@hotmail.com

 

5

دكتر رحيم براري‌ سوادكوهي

Barari Sawadkohi Rahim

فوق تخصص عفونی کودکان

Pediatric infectious disease

sawadkohi1330@yahoo.com

 

6

دکتر احمد تمدنی

Tamaddoni Ahmad

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

Pediatric Hematologist & Oncologist

drtamaddoni@yahoo.com

 

7

دکتر یدا... زاهدپاشا

Zahed Pasha Yadollah

فوق تخصص نوزادان

Pediatrician & Neonatologist

zypasha@gmail.com

 

8

 

 

 

 

 

9

دكتر هادي سرخي

Sorkhi Hadi

فوق تخصص کلیه کودکان

Pediatric Nephrologist

hadisorkhi@yahoo.com

 

10

دكتر محمدرضا صالحي‌عمران

Salehiomran Mohammad Reza

فوق تخصص اعصاب کودکان

Pediatric Neurologist

salehiomran@yahoo.com

 

11

دکتر سحر صدر محررپور

Sadr Moharerpoor Sahar

فوق تخصص کلیه کودکان

Pediatric Nephrologist

saharsadr2000@yahoo.com

 

12

دکتر مرتضی علیجانپور

Alijanpour Morteza

فوق تخصص غدد کودکان

Pediatric Endocrinologist

m.alijanpour@yahoo.com

 

13

دکتر حمیدرضا قائمی

Ghaemi Hamidreza

فوق تخصص قلب کودکان

Pediatric Cardiologist

ghaemi.hamidreza@gmail.com

 

14

دكتر علی محمدپور میر

Mohammadpour-Mir Ali

فوق تخصص عفونی کودکان

Pediatric infectious disease

alimmir41@gmail.com

 

15

دكتر ايرج محمدزاده

Mohammadzadeh Iraj

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

Pediatric clinical Immunologist & allergist

irjmoh2000@yahoo.com

 

16

دكتر حسن محمودي

Mahmoodi-Nesheli Hassan

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

Pediatric Hematologist & Oncologist

mahmoodi86@yahoo.com

 

17

دکتر ساناز مهربانی

Mehrabani Sanaz

فوق تخصص گوارش کودکان

Pediatric gastroenterologist

mehrabanisanaz@yahoo.com

 

18

     

 

19

دكتر عباس هاديپور

Hadipoor Abbas

فوق تخصص جراحی کودکان

Pediatric Surgeon

a_hadipoor@yahoo.com

 

20

دكتر نعيمه نخجواني

Nakhjavani Naeimeh

متخصص کودکان

Pediatrician

n_nakhjavani34@yahoo.com

 

21

دکتر راحله مهرآیین

Mehraeen Raheleh

متخصص رادیولوژی

Radiologist

sany_monzavi@yahoo.com

 

22

دکتر قدم علی طالبی

Talebi Ghadamali

متخصص فیزیوتراپی

Physiotherapist

gh.talebi@mubabol.ac.ir

 

23

خانم سیما تاجیک

Tajik Sima

کارشناس ارشد شنوایی سنجی

Audiologists

sima.tajik@yahoo.com

 

24

خانم تبسم عظیمی

Azimi Tabassom

کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان

Speech Language Pathologist

t_azimi_msst16@yahoo.com

 

 

مشخصات اعضای غیر هیئت علمی:

Non-Academic Members:

 

25

دکتر محمد پور نصرا...

Pornasrollah Mohammad

متخصص علوم آزمایشگاهی و پاتولوژی

Pathologist

pornasrollah@yahoo.com

 

26

دکتر حاجی قربان نورالدینی

Nooreddini Haji-Ghorban

متخصص رادیولوژی

Radiologist

nooreddini@gmail.com

 

27

دکتر حسین شهاب انداز

Shahabandaz Hossein

متخصص رادیولوژی

Radiologist

h_shahab@hotmail.com

 

28

دکتر رویا قائمیان نژاد

Ghaemiannejad Roya

متخصص رادیولوژی

Radiologist

dr_ro_ghaemiannejad@yahoo.com

 

29

دکتر رضا خالق نژاد

Khaleghnejad Reza

متخصص رادیولوژی

Radiologist

khaleghnejadr@gmail.com

 

           

                                                      

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

جلسه‌ بیماری‌های‌ متابولیک ‌قطب‌ شمال (اولین غربالگری کشور)

جلسه‌ بیماری‌های‌ متابولیک ‌قطب‌ شمال (اولین غربالگری کشور)

جلسه‌ بیماری‌های‌ متابولیک ‌قطب‌ شمال (اولین غربالگری کشور)‌ با حضور دکتر اشرف سماوات‌ رئیس‌ اداره‌ ژنتیک ‌وزارت بهداشت برگزار شد.
۰۳ , خرداد , ۱۳۹۶ /66 /18
قدردانی وزیر بهداشت از حضور پرشور جامعه پزشکی در انتخابات ریاست جمهوری/ حضور برخاسته از معرفتتان را تبریک می گویم

قدردانی وزیر بهداشت از حضور پرشور جامعه پزشکی در انتخابات ریاست جمهوری/ حضور برخاسته از معرفتتان را تبریک می گویم

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پیامی با اشاره به مشارکت باشکوه مردم و بویژه جامعه پزشکی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: وظیفه خود می‌دانم از شما استادان، پزشکان، پرستاران، ماماها، بهورزان و تمام آنها که طی سال‌ها، خدمت به مردم را وظیفه‌ای ملی دانستند.
۰۱ , خرداد , ۱۳۹۶ /138 /18