بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان مدیر بیمارستان فوق تخصصی  کودکان شفیع زاده امیر کلا 

تحصیلات :پزشک عمومی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132342993
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی