بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر موسی احمد پور

دکتر موسی احمد پور

ریاست مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا 
جناب آقای دکتر موسی احمدپور فوق تخصص نوزادان از کشور استرالیا

 عضو هیئت علمی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
Email: mousa_ahmadpour@hotmail.com

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی mousa_ahmadpour@hotmail.com