فهرست

واحد شنوایی شناسی

واحد شنوایی شناسی

رئیس بخش: دکتر فرشته باقری  مدرک: دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

کارشناس واحد: زینب میراسماعیلی 

مدرک: کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارائه خدمات به: مراجعین سرپایی، بیماران بستری در بخش های داخلی و بخش مراقب های ویژه نوزادان (NICU )

امکانات: دستگاه های تیمپانومتری، ادیومتری، OAE و ABR آزمون های رفتاری کودکان شامل VRA و CPA

زمان ارائه خدمات: از 8 صبح الی 14

 

شیوه پذیرش: حضوری و تلفنی

هزینه درمان: دولتی

نوع پذیرش: نوزادان تا نوجوانان 15 سال

روز های پذیرش: از شنبه تا چهارشنبه بجز تعطیلات رسمی

 

تلفن تماس: 5-01132354951 داخلی 201