فهرست

اهدا 12 دستگاه نبولایزر به خانواده بیماران CF با حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و اساتید و همکاران محترم بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا