فهرست

ارتقای جناب خانم دکترسانازمهربانی به مرتبه دانشیاری

ارتقای جناب خانم دکترسانازمهربانی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون ایشان را در کسب مراتب بالاتر از درگاه ایزد منان خواهانیم شایان ذکر است که در جلسه 25 آبان سال 1400 هیئت ممیزه پرونده ایشان بررسی گردید.

اهدا دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات از طرف خانواده زنده یادان حاج محمد یوسف لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدرقلی پور

از خانواده زنده یادان حاج محمد یوسف (عسگری) لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدرقلی پور بابت اهدا دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات به ارزش ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا تقدیر و تشکر بعمل می آوریم.