فهرست

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران در تاریخ ۲ الی ۴ اسفند ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران در تاریخ ۲ الی ۴ اسفند ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد. بخش پرستاری کنگره در تاریخ ۳ الی ۴ اسفند از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن توانمندسازی دانشگاه برگزار خواهد شد. از همکاران محترم جهت حضور دعوت به عمل می آید.

ارتقای جناب خانم دکترسانازمهربانی به مرتبه دانشیاری

ارتقای جناب خانم دکترسانازمهربانی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون ایشان را در کسب مراتب بالاتر از درگاه ایزد منان خواهانیم شایان ذکر است که در جلسه 25 آبان سال 1400 هیئت ممیزه پرونده ایشان بررسی گردید.