فهرست

غبارروبی مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس غبارروبی مزار شهدا توسط مدیر و کارکنان بسیج جامعه پزشکی بیمارستان کودکان امیر کلا گلزار شهدای درزیکلای شیخ