بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکترمرتضی علیجانپور

دکترمرتضی علیجانپور

ریاست مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا 
جناب آقای دکتر مرتضی علیجانپور فوق تخصص غدد از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 عضو هیئت علمی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
Email: m.alijanpour@yahoo.com

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی m.alijanpour@yahoo.com