بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکترحسن محمودی

دکترحسن محمودی

ریاست مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا 
جناب آقای دکتر حسن محمودی نشلی فوق تخصص خون و سرطان از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 عضو هیئت علمی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
Email: mahmoodi86@yahoo.com

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی mahmoodi86@yahoo.com