فهرست

اهدا دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات از طرف خانواده زنده یادان حاج محمد یوسف لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدرقلی پور

از خانواده زنده یادان حاج محمد یوسف (عسگری) لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدرقلی پور بابت اهدا دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات به ارزش ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا تقدیر و تشکر بعمل می آوریم.

دکتر حمید خاکساریان «مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا»:
مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط خانواده زنده‌یادان حاج محمدیوسف (عسگری) لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدرقلی‌پور جهت خرید دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی به بیمارستان کودکان امیرکلا اهدا شد.