فهرست

آدرس سایت نوبت دهی اینترنتی بیماران بیمارستان کودکا ن امیرکلا nobat.mubabol.ac.ir

nobat.mubabol.ac.ir

آدرس سامانه نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

                                           توجه !با کلیک بر روی آدرس پایین وارد سامانه نوبت دهی شوید

           nobat.mubabol.ac.ir