فهرست

واحد داروخانه

معرفی مسئول فنی داروخانه

 

مسئول فنی داروخانه:  جناب آقای دکتر نادر احمد نژاد

 

آقای دکتر احمد نژاد متولد  سال 1347 در شهرستان بابل و فارغ التحصیل رشته  دکتری دارو سازی د ر سال 1371  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند و از سال 1375  تا کنون بعنوان مسئول فنی داروخانه مرکز انجام وظیفه می نماید