فهرست

واحد پیوند

ریاست بخش: آقای دکتر احمد تمدنی

                                                                      

پزشکان بخش:  آقای دکتر احمد تمدنی                    و                    آقای دکتر حسن محمودی

مدرک:  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

سرپرستار بخش:

 

  سرکار  خانم مریم بهکار   کارشناس پرستاری و دارای  22 سال سابقه خدمت   در بخش های انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان

بخش پیوند مغز استخوان  بطور رسمی  از شهریور  1389   فعالیت خود را آغاز کرده  است  تا کنون  تعداد  112   پیوند  مغز استخوان  در اینمرکز انجام شده است.

بخش پیوند مغز استخوان   دارای 4  تخت  ایزوله  با امکانات کامل   برای بیماران می باشد

و بخش پست پیوند   در مجاورت بخش پیوند وامکانات برای بستری 2 بیمار  را درحال حاضر را دارد.

اتاق جداسازی  سلو لهای بنیادی نیز در مجاورت بخش  پیوند قرار دارد و مجهز به دو دستگاه  جداسازی سلولی می باشد  ودر این واحد جداسازی   سلولهای بنیادی و همچنین جداسازی  پلاکت توسط  پرسنل آموزش دیده انجام می شود.