فهرست

آزمایشگاه

آزمایشگاه بالینی یکی از مهمترین واحدهای پاراکلینیک بوده که در آن نمونه های مختلف برگرفته از بدن انسان برای تشخیص و کنترل بیماریها و تاثیر درمان مورد آزمایش قرار می گیرند.

آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا

 

آزمایشگاه بالینی بعنوان یکی از ارکان نظام سلامت نقش عمده ای در تشخیص و درمان بیماری ها ایفا می کند و با توجه به تعدد و تنوع آزمون های تشخیصی، تصور طب بدون آزمایشگاه غیرممکن است.آزمایشگاه با بکارگیری روش های علوم آزمایشگاهی بالینی و پیوند زدن نتایج آزمون های آزمایشگاهی با بالین بیمار، از نظر کمّی تولید کننده بیشترین اطلاعات لازم برای تشخیص و درمان بیماری ها است و در برخی موارد ارزشمند ترین اطلاعات تشخیصی در آزمایشگاه بدست می آید.

 

سزد عقل اگر خدمت جان کنند                       بسی کار دشوار آسان کنند    (پروین اعتصامی)

 

واحد آزمایشگاه این مرکز از بدو تاسیس بیمارستان (با همت بلند خیّر گرانقدر شهر امیرکلا، زنده یاد محمدصادق شفیع زاده) در سال1340 راه اندازی شد و در حال حاضر در سه حوزه ی تشخیص طبی، پاتولوژی(آسیب شناسی) و بانک خون  به بیماران بستری و سرپایی ارائه خدمت می نماید.

همچنین از سال1393طبق مصوبه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت در این آزمایشگاه به اجرا در آمد. طبق این طرح و با هدف استفاده حداکثری از پتانسیل دانشگاهی(شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی) بخش"آزمایش های ارجاع" شکل گرفت. در این بخش طبق دستورالعمل های موجود و قرارداد نامه های بین مراکز، برخی از آزمایش های بیماران بستری که در این آزمایشگاه قابل انجام نیستند به آزمایشگاه های مراکز دولتی(دانشگاهی) و آزمایشگاههای خصوصی ارجاع داده می شوند.

 

                   دکتر محمد پورنصراله                                                           سید علی سجادی پویا

                  بورد تخصصی پاتولوژی                                                     کارشناس علوم آزمایشگاهی

            ریاست و مسئول فنی آزمایشگاه                                                 مدیر(سوپروایزر)آزمایشگاه

 

بخش تشخیص طبی:

این حوزه با بخش های فعال بیوشیمی، هماتولوژی(خون شناسی)، ایمونولوژی و هورمون شناسی، سرولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی و آنالیز ادرار با حضور پرسنل مجرب علوم آزمایشگاهی و دستگاه های کارآمد و با استفاده ها از روش های به روز علمی به آزمایش نمونه های خون، مایع مغزی نخاعی، ادرار، مدفوع و سایر مایعات و ترشحات بدن می پردازد. این حوزه با انجام طیف گسترده ای از آزمایش ها سهم شایانی در تشخیص و پیگیری درمان بیماری ها ایفا می کند.

 

بخش پاتولوژی:

در این حیطه، نمونه های بافتی مختلف بدن که عمدتا در حین جراحی ها، اندوسکوپی و...بدست می آیند مورد آزمایش قرار می گیرند. ابتدا آماده سازی های اولیه بر روی این نمونه های بافتی انجام شده و سپس ارزیابی های میکروسکوپی انجام         می شود. این حوزه با ارزیابی بافت های مختلف بدن و با تشخیص پزشک متخصص پاتولوژی(آسیب شناسی) نقش بسزایی در تشخیص بیماری ها دارد.

بخش بانک خون(طب انتقال خون):

در این بخش، خون و فرآورده های خونی که در سازمان انتقال خون تهیه شده اند نگهداری می شوند.در صورت درخواست تزریق خون یا فرآورده های خونی(پلاکت، پلاسما و...) آزمایش های لازم قبل از تزریق خون انجام شده و واحد خونی درخواستی به بخش بستری مربوطه ارسال می شود. این حیطه با مدیریت واحد های خونی و انجام آزمایش های لازم جهت تزریق خون، نقش مهمی در طب انتقال خون ایفا می کند.

لازم به ذکر است بخش بانک خون بیمارستان در دو واحد و زیر نظر آزمایشگاه مرکزی ارائه خدمت می نماید:

1-واحد بانک خون آزمایشگاه که در ساختمان مرکزی آزمایشگاه واقع شده است و به بیماران بستری ارائه خدمت می نماید.

2-واحد بانک خون تالاسمی که در بخش تالاسمی بیمارستان استقرار دارد و به بیماران مبتلا به تالاسمی ارائه خدمت می کند.

بخش تالاسمی بیمارستان در سال 1376 توسط خیر نیک اندیش عرصه سلامت،  زنده یاد حاج سید رضی هاشمی امیری تجهیز و راه اندازی گردید و سهم بسزایی در ارائه خدمات به این بیماران ایفا می کند.