فهرست

معرفی معاون پژوهشی

 

 

جناب آقای دکتر هادی سرخی استاد گروه کودکان ، فوق تخصص کلیه کودکان

ایمیل:     hadisorkhi@yahoo.com     

شماره تماس:01132346963