فهرست

واحد ژنتیک

بسمه تعالي

 

       سا ختمان مرکز ژنتیک بیمارستان کودکان امیرکلا  به همت خانواده محترم مرحوم سیدرضی هاشمی در سال 1378 احداث گردید. تجهیز اولیه این بنا به همت ایشان و سایر خیرین انجام شده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بابل قرار گرفته است. از سال 1379 تاکنون توانسته قریب به  6000 تشخیص پیش از تولد انجام دهد.

*آزمایشات قابل پذیرش در این آزمایشگاه:

1- تعیین مرحله اول و دوم بتاتالاسمی

2-تعیین مرحله اول و دوم دلتاتالاسمی

3- انجام آزمایشات کایمریسم بعد از پیوند مغز استخوان در افراد بتاتالاسمی ماژور

 

*تجهیزات پزشکی در این آزمایشگاه:

1- انواع میکروسکوپ( دو چشمی- سه چشمی- اینورت)

2-انواع هود( کلاس I کلاس II )

3- انواع انکوباتور( جوش- فور- اتو- CO2 دار)

4- دستگاه ترموسیکلر( معمولی-گردینت)

5- سیستم کالیبراسیون( اسپکتروفتومتر- PH متر-ترازو)

6- سیستم سرمایشی( یخچال 4 درجه- فریزر 20- و سردخانه مرکزی)

7- سیستم الکتروفورز و عکسبرداری از ژل

8- انواع سانتریفوژ( معمولی-یخچال دار-Swing Out ثابت)

 

*رئیس و مسول فنی بخش ژنتیک: دکترهاله اخوان نیاکی

*سوپروایزر بخش: سید علی بنی هاشمی.

کارشناسان: ماندانا عزیزی- رضایوسفی

آدرس: استان مازندران- شهر امیرکلا – جنب اداره پست – ساختمان تالاسمی- مرکزتخصصی ژنتیک امیرکلا..

تلفن و نمابر: 32345874-011