بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر محمد حسین پور

دکتر محمد حسین پور

دکتر محمد حسین پور مدیر یت محترم بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی