بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان مدیر یت محترم بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 01132342993
فکس 32340656
پست الکترونیکی