فهرست

عید سعید فطر بر همه مسلمین جهان مبارک باد

خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین