فهرست

کمپین روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان کودکان امیرکلا:

از  سال 2005 که سازمان بهداشت جهانی شعار" مراقبت تمیز مراقبت امن تر" را  در سرلوحه امور خود قرار داد    ، بیش از 130 کشور عضو سازمان و کشورهای غیر عضو حمایت خود را برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی  (HAI) اعلام نمودند  و تسهیلاتی جهت فراهم سازی بهداشت دست ایجاد گردید. در حال حاضر تمام تلاش ها نسبت به حفظ اقدامات انجام شده و در نتیجه کاهش بیشتر عفونتهای بیمارستانی است.

هر ساله صدها میلیون نفر در سراسر جهان به عفونت های بیمارستانی مبتلا شده و  برخی فوت میکنند و یا بطور قابل توجهی به بیماریها و عفونت های شدید دیگر مانند استافیلوکوک اورئوس مقاوم به  متی سیلین (MRSA) ویا بیماریهای عفونی که  بدنبال مراقبتهای انجام شده ایجاد میشود  مانند مقاومت به آنتی بیوتیک ها مبتلا  میشوند.  کارکنان بهداشتی با رعایت بهداشت دستها در مراقبت از بیمار، سبب کاهش بار آلودگی میشوند . بیمارستانها جهت دستیابی به  استراتژی رعایت 5 موقعیت بهداشت دست تلاش میکنند تا با آگاهی بیشتر، تغییر نگرش و رفتار نسبت به این اقدام بهداشتی دست یابند.

چشم انداز سازمان جهانی بهداشت  برای دهه آینده تشویق و ترویج در جلوگیری از آسیب های قابل اجتناب از میکروب های خطرناک در محل مراقبت از بیمار است . (بخشی از پیام پروفسور پیتت در روز جهانی بهداشت دست) .

به همین منظور هر ساله در روز 5 ماه می که مصادف با پانزدهم اردی بهشت ماه است در سراسر جهان روز بهداشت دست گرامی داشته میشود و برنامه های متنوعی در مراکز درمانی و جامعه جهت تشویق افراد به رعایت این اقدام بهداشتی صورت میگیرد.

برنامه های اجرا شده بیمارستان کودکان امیرکلا نیز در جشنواره بهداشت دست 1396 شامل : جا نمایی بنرهای آموزشی و یادآور در قسمتهای مختلف بیمارستان ، الصاق پوسترهای رنگی بهداشت دست و تهیه پمفلت بهداشت دست جهت کارکنان و بیماران، اجرای فیلم کوتاه در کلیه کامپیوتر های مرکز،   ، برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دست جهت مادران کودکان بستری در بخشهای درمانی، برگزاری مسابقه جدول در زمینه بهداشت دست در بین کارکنان و مسابقه نقاشی در زمینه بهداشت دست در بین فرزندان کارکنان این مرکز ، پوستر تعهد نامه پرسنل درمان در راستای اجرای کامل بهداشت دست تهیه و به امضاء همکاران رسید که طی آن ایشان متعهد شدند که با رعایت بهداشت دست گامی موثر در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و ارتقاء ایمنی بیماران برداشته و رضایتمندی بیماران را در این مرکز محقق سازند . اهدا.جوائز به بهترین افرادی که 5 موقعیت بهداشت دست را بیشتر رعایت کردند ،توزیع محلولهای ضدعفونی دست و لوسیون دست جیبی به کلیه پزشکان و کارکنان و برخی از همراهان بیماران به همراه آموزش مراحل ضد عفونی دستها همچنین ارسال برخی تصاویر جهت شرکت در کمپین WHO توسط مسئول کنترل عفونت انجام گردید.