فهرست

برگزاری اردوی زیارتی سیاحتی کارکنان محترم مرکزبه ارتفاعات منطقه ییلاقی بابل

برگزاری اردوی زیارتی سیاحتی کارکنان محترم مرکزبه ارتفاعات منطقه ییلاقی شیخ موسی ترجه وبرگزاری نمازجماعت به امامت جناب آقای دکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان کودکان امیرکلاپنجشنبه