فهرست

ادای احترام به آتش نشانان شهید حادثه پلاسکو در بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا

ادای احترام به آتش نشانان شهید حادثه پلاسکو در بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا با حضور همکاران خدوم و ریاست محترم و مدیریت محترم بیمارستان