فهرست

انتصاب جناب آقای دکتر حمید خاکساریان به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا