فهرست

عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم

قیامت بی حسین غوغا ندارد شفاعت بی حسین معنا ندارد حسینی باش كه در محشر نگویند چرا پرونده ات امضاء ندارد