بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل- بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا
تلفن :
01132342993
فکس :
01132340656

شما می توانید از طریق فرم تماس و یا راه های دیگر ارتباطی با ما تماس بر قرار کنید

رایانامه :

فرم تماس