فهرست

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی از بیمارستان کودکان امیر کلا

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی ومعاونین جناب آقای دکتررضازاده ودکترشریف پورازبیمارستان کودکان امیرکلا واستقبال دکتراحمدپوررئیس وودکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان 96/11/7

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم هلال احمرخیرین شفیع زاده اعضا محترم هیئت علمی اعضای محترم شورای شهرامیرکلا خیرین محترم شهرامیرکلا مشاورریاست دانشگاه وریاست مدیریت وکارکنان بیمارستان وبادعوت ازبازنشسته هاومدیران وروسای سابق بیمارستان ازآنهاتقدیربعمل آمد96/11/5

به مناسبت روز پرستار بازدید آقای دکتر حسن نتاج ازبخش های مختلف بیمارستان

به مناسبت سوم بهمن روزپرستاربازدیدجناب آقای دکترحسن نتاج مدیرمحترم وسرکارخانم طبری مترون ومسئولین ازبخشهای مختلف بیمارستان واهدادسته گل وتبریک به پرستاران 96/11/3

از آن خوشم که شدم نوکر سرای حسین منم غلام کسی که بود گدای حسین دو چشم داده خداوند تا که گریه کنم یکی برای حسن آن یکی برای حسین یقین که آتش دوزخ حرام گردیده به جسم آنکه بود یار آشنای حسین برای بخشش کوه گناه یک راه است بریز قطره ی اشکی تو در عزای حسین کبوتر دل عشاق هر شب جمعه نشسته است روی گنبد طلای حسین خدا کند که شبی زائر حرم گردیم و جان دهیم همان شب به کربلای حسین به گوش جان تو اگر بشنوی هنوز آید ز زیر نیزه و تیغ و سنان صدای حسین

اهدا بسته های فرهنگی بمناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)

اهدا بسته های فرهنگی بمناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) توسط ستاد مردمی فاطمیه (علیها سلام ) استان مازندران به نمایندگی از طرف دفتر آیت اله وحید خراسانی

دکترحسن نتاج مدیرمحترم مرکزدرحاشیه عمل جراحی دکترقاسمی متخصص جراحی پلاستیک ولب ازدانشگاه آلمان

دکترحسن نتاج مدیرمحترم مرکزدرحاشیه عمل جراحی دکترقاسمی متخصص جراحی پلاستیک ولب ازدانشگاه آلمان به خبرنگاران شبکه طبرستان گفتند ایشان هرفصل ۳تا۶ماهه بصورت رایگان هم استانی هایمان رادربیمارستان کودکان امیرکلاجراحی می کنندودرطول ۳سال که بااین مرکزارتباط دارندحدود۵۰بیمارراجراحی کردند