بخش دیالیز

*  رئیس بخش : جناب آقای دکتر هادی سرخی
*  سرپرستار : سرکار خانم اشرف السادات شعائری
*  نوع ارائه خدمات : صبح و عصر
*  
تعداد پرسنل درمانی در هرشیفت
* دستیار تخصصی :    1 نفر
انترن :  1 نفر
پرستار :  صبح   2 نفر  ، عصر   1 نفر ، شب    آنکال

 
تعداد تخت :   2 تخت

 تجهیزات پزشکی :
همودیالیز :  3 عدد ، ساکشن :  1 عدد ، سختی گیر :  1 عدد ،   تخت دیالیز :   3 عدد

دفیبریلاتور-مانیتور قلبی-لوله هوایی-آمبوبگ-لارنگوسکوپ

تاریخچه بخش دیالیز :

 بخش دیالیز بیمارستان کودکان امیرکلا در خرداد ماه سال 1380 با 2 تخت و 2 دستگاه  Gamro AKg  راه اندازی شد که سپس در سال 1381 یک دستگاه دیگر خریداری شد.
لازم به ذکر است که این مرکز تنها بخش دیالیز اطفال در استانهای مازندران و گلستان می باشد و استانهای همجوار را پوشش می دهد و همچنین عمل شالدون گذاری و فیستول گذاری در این بخش برای بیماران انجام می شود0

     
 
>