بخش ايمونولوژي

رئیس بخش : دکتر ایرج محمدزاده  (cv)

رشته تخصصی : فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژِی

سرپرستار : سرکار خانم توران گیلانی

 نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

 تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت :

تجهیزات پزشکی :

آفتالموسکوپ و اتوسکوپ :  1 عدد

لارنگوسکوپ :   2 عدد

ساکشن :         2 عدد

اولترا ویوله :     3 عدد

نبولایزر :           3 عدد

 ECG :       1عدد

ترازو نوزاد :     1 عدد

ترمومتر دیجیتالی :   1 عدد

ضد عفونی کننده   :      1 عدد

دستیار تخصصی :     5 نفر
انترن :                       1 نفر
پرستار :    صبح  5 نفر  / عصر  3 نفر /  شب  3 نفر

  تعداد تخت : 25تخت

     
 
>