واحد توسعه تحقيقات

 

   

 

مشخصات مجريان طرح :

 دکتر  هادی سرخی استاديار نفرولوژي اطفال

دکتر علی اکبر مقدم نیا استاد فارماكولوژي و توكسيكولوژي

 

مشخصات همكاران اصلي و نوع همكاري :

دکتر محمدرضا اسماعیلی- مشاورتحقيقات باليني

دکتر علی بیژ نی- مشاور اجرايي و متدولوژي

دکتر محمود حاجی احمدی- مشاور آماري

 

 هدف كلي:

ارتقاي کمیت و کیفیت مطالعات بالینی توسط واحد توسعه پژوهش در بیمارستان کودکان امیرکلا

اهداف اختصاصي:

1-ایجاد زمینه مناسب جهت راه اندازی مرکز تحقیقات بالینی کودکان

2- افزایش انتشار مقالات داخلی به میزان 50 درصد

3- افزایش انتشار مقالات خارجی به میزان 100 درصد

4- افزایش طرح های تحقیقاتی در زمینه مطالعات تجربی به میزان 20 درصد

5- ایجاد زمینه مساعد جهت انجام کارهای تحقیقاتی بین المللی حداقل یک مورد

6- ایجاد زمینه مساعد جهت انجام کارهای تحقیقاتی بین دانشگاهی حداقل 3 مورد

7- افزایش شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

8- افزایش انتشار مقالات خارجی در مجلات ایندکس شده

9- ایجاد زمینه برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک در داخل گروه

10- ایجاد زمینه برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با اساتید سایر گروهها

هدف كاربردي :

توانمند سازی انجام مطالعات بالینی و انتشار آنها توسط اعضای هیئت علمی  و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

 تجهیزات و امکانات

1. فضاي فيزيكي واحد توسعه تحقيقات باليني بیمارستان كودكان اميركلا: 2 اطاق واقع در طبقه دوم بيمارستان

2.  4 دستگاه کامپیوتر با امکان بهره گیری از اینترنت

3.  3 دستگاه پرینتر

4.  1 دستگاه زیراکس

5.  1 دستگاه اسکنر

كارگاههاي انجام شده

SPSS

Advanced search

مفاهيم آمار

کار آزمایی بالینی

کوهورت

مورد-شاهدی

كارگاههاي آتی

حجم نمونه و نمونه گیری

نگارش مقالات

نگارش مقالات انگلیسی

فیش برداری الکترونیکی

Submit مقالات

اخلاق پزشکی

صحیح نویسی تشخیص پزشکی


خدمات

1-  تايپ مقالات و پروپوزال ها

2-  تهيه و ارائه جزوات آموزشي

3-  پرينت

4- راهنمايي جهت submit  مقالات 

5- راهنمايي جهت تهيه اسلايد و تهيه اسلايد

6- اسکن

7- آناليز آماري

8- همكاري براي نگارش مقالات علمي

        

آدرس : امیرکلا بیمارستان کودکان
تلفن :5-3242151-0111فکس:3240656-0111

     
 
>