تاریخچه

بيمارستان فوق تخصصی کودکان اميركلا (بیمارستان شفیع زاده امیرکلا) که در شهر امیرکلا در چندکیلومتری بابل واقع شده است بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است. که در سال 1340 با ظرفیت 90 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد. تخصص های موجود در بیمارستان کودکان امیرکلا عبارتند از : جراحی کودکان، نوزادان، کودکان، اورژانس، ICU ، Post ICU

این مرکز بعنوان تنها مرکز نمونه استانی است که علاوه بر انجام خدمات درمانی جهت بیماران تالاسمی و هموفیلی، خانواده های محترم و بی بضاعت این عزیزان را نیز تحت حمایت های مادی و معنویِ خود قرار داده است.

مرکز آموزشی درمانی کودکان شفیع زاده امیرکلا با توجه به انجام اقدامات درمانی تخصّصی و فوق تخصّصی منحصر بفرد در منطقه، یکی از معدود مراکز طبّی اطفال در کشور می باشد که علاوه بر تربیت دستیاران تخصصی کودکان، به آموزش دستیاران فوق تخصصی (فِلـو) نوزادان نیز مبادرت می ورزد.

     
 
>