واکسن پنتاوالان

  ايمنسازي يكي از شناخته شده ترين وموثرترين روش پيشگيري از بيماريهاي دوران كودكي است . در 30 سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه ايمن سازي دستاوردهاي مهمي در جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن و ارتقاي سلامت كودكان در كشورمان حاصل شده است . در حال حاضر کلیه کودکان کشور علیه بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه، کزاز فلج اطفال، سرخک ، سرخجه، اوریون، سل و هپاتیت B واکسینه می شوند. بیماریهای سرخک، سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادی درمرحله حذف قرار دارند، 14 سال است که کشور عاری از بيماري فلج اطفال است و بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه و اوریون کنترل شده اند. میزان حاملین مزمن هپاتیت B از بيش از 3 درصد در سال 1370 به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است. کلیدی ترین استراتژی برای دستیابی به دستاوردهای مذکور، پوشش بالاي ایمن سازی جاری كودكان و ساير گروههاي هدف است كه در سطوح شهرستاني و كشوري بالاي 95 درصد بوده است. ادغام واكسن پنج گانه (پنتاوالان) در برنامه توسعه ايمن سازي سبب ارتقاي سلامت كودكان از طريق كاهش ميزان بروز پنوموني ومننژيت هاي حاصله از هموفيلوس انفلوانزا نوع b (Hib) خواهد شد. واكسن پنج گانه سبب حفاظت كودك عليه 5 بيماري تهديد كننده زندگي يعني ديفتري ، سياه سرفه، كزاز، هپاتيت ب و هموفيلوس انفلوانزا نوع ب مي شود. هر چند ديفتري، كزاز و سياه سرفه (DTP) و هپاتيت ب قبلاً جزء برنامه جاري ايمنسازي كودكان بوده اند وليكن واكسن هموفيلوس انفلوانزا نوع ب Haemophilus Influenza type b(Hib)‌ جز جديد / پنجم  است. به اين تركيب 5 نوع واكسن با هم ، پنج گانه (پنتاوالان) مي گويند. واكسن هموفيلوس انفلوانزا (Hib) از بيماري هاي خطرناكي/ كشنده اي كه بوسيله هموفيلوس انفلوانزا نوع ب حاصل مي شود مثل پنوموني ، مننژيت ، باكتريمي ، تورم اپي گلوت ، آرتريت سپتيك(عفونت چركي مفصل) پيشگيري مي كند. واكسن پنج گانه تعداد تزريق به كودك را كاهش مي دهد و برعليه پنج بيماري مذكور ايمني ايجاد مي كند .نكات مهم كه بايد به خاطرداشته باشيد :واكسن پنج گانه جايگزين واكسنهاي فعلي ثلاث (DTP) وهپاتيت ب در سنين 2، 4 و 6 ماهگي در برنامه  واكسيناسيون شده است . به علاوه:o        دريافت واكسن هپاتيت ب بدو تولد طبق برنامه قبل ادامه خواهد داشت o        زمان دريافت يادآور واكسن سه گانه (DTP) در 18 ماهگي و 6 سالگي همانند برنامه سابق ادامه خواهد يافت . جدول ذيل جدول بازنگري شده برنامه ايمنسازي كودكان است :
واكسنبرنامه
ب ث ژ ، هپاتيت ب، فلج اطفال خوراكي بدو تولد
پنج گانه (سه گانه + هپاتيت ب + هموفيلوس انفلوانزا) ، فلج اطفال خوراكي2، 4 و 6 ماهگي
MMR12 ماهگي
يادآوراول سه گانه ، يادآور فلج اطفال خوراكي ، MMR 18 ماهگي
يادآور دوم سه گانه،  يادآور فلج اطفال خوراكي6 سالگي
     
 
>