بسمه تعالی

آزمايشگاه ژنتيک و تشخيص پيش از تولد بيمارستان کودکان اميرکلا از سال 1378 در ساختمان اهدايي حاج سيدرضي هاشمي به دانشگاه علوم پزشکي بابل شروع به فعاليت نمود. تجهيزات اوليه آزمايشگاه که به همت هيئت امناي مرکز تالاسمي اميرکلا و با تکيه بر کمکهاي مردمي تهيه و پس از آن با حمايت وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکي امکانات موجود تکميل شد. به دليل شيوع بالاي بيماري تالاسمي ماژور در کشور و خصوصاً  در حاشيه درياهاي کشورمان و با توجه به آغاز طرح ملي غربالگري و پيشگيري از تالاسمي از سال 1376 در ايران عمده فعاليت آزمايشگاه  ژنتيک ارائه خدمات تشخيصي و تخصصي در زمينه ژنتيک مولکولي بر روي ژنهاي مرتبط با اين بيماري و براي زوجين داراي کم خوني خفيف و جنينهاي مستعد داشتن ابتلا به کم خوني شديد بوده است. این آزمایشگاه با بهره وری از امکانات پیشرفته روز دنیا تاکنون بیش از 1800 تشخیص پیش از تولد از استانهای مختلف کشور داشته است. پيشگيريهاي انجام شده بواسطه تشخيص پيش از تولد نه تنها موجب صرفه جويي ارزي چند صد ميليون دلاري براي کشورمان شده بلکه از بروز عواقب درماني اجتماعي و روحي ناگوار در خانواده ها نيز پيشگيري نموده است. آزمايشگاه ژنتيک اميرکلا که در سال 1383 توسط کارشناسان خارجي سازمان بهداشت جهاني در چارچوب ارزيابي کلي از برنامه پيشگيري از تالاسمي در کشورمان مورد بازديد قرار گرفت، به عنوان بهترين آزمايشگاه در رابطه با تشخيص ژنتيکي تالاسمي در کشور شناخته شد و در ارديبهشت ماه سال 1387 نيز به دنبال ارزيابي ده ساله از عملکرد مراکز دانشگاهي و خصوصي توسط وزرات متبوع در پيشگيري از تالاسمي کشور، دانشگاه علوم پزشکي بابل تنديس افتخار و آزمايشگاه ژنتيک دانشگاه لوح تقدير از جناب آقاي دکتر باقري لنکراني، وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکي دريافت نمودند.ساير خدمات تشخيصي آزمايشگاه  شامل تشخيص مولکولي فيبروزکيستي، تشخيص هويت و جنسیت  می باشد.   
     
 
>