دکتر حسن حسن نتاج

مدیر یت محترم بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا 

عضو شورای شهر بابل- شورای اجرایی هلال احمر استان مازندران


 

تحصیلات :پزشک (دکتری حرفه ای) 

               

 

 

 

      

 

 

 

     
 
>