برگزاری اردوی یک روزه بسیج جهت کارکنان خدوم بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا در منطقه ییلاقی بابل

برگزاری اردوی یک روزه بسیج جهت کارکنان خدوم بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا در منطقه ییلاقی بابل
mahdinet.com

 


گروه خبر:               تعداد