برگزاری مراسم روز درخت کاری در بیمارستان

برگزاری مراسم روز درخت کاری در بیمارستان
mahdinet.com

درتاریخ 94/12/18 مراسم روز درخت کاری با حضور مسئولین شهر امیرکلا و مسئولین بیمارستان و همچنین کودکان سرطانی در بیمارستان کودکان امیرکلا برگزار گردید که در این روز بالغ بر 20 اصله درخت کاشته شد.

 


گروه خبر:               تعداد